سوالات متداول

چگونه می توانیم به شما کمک کنیم؟
می توانید از بین موضوعات زیر انتخاب کنید.

شما می‌توانید با مراجعه به قسمت  ثبت نام ، ضمن تکمیل اطلاعات خود از فرایند عضویت و سهامداری مطلع شوید.

طبق روال جاری سود سهامداران حقیقی بعد از مشخص شدن از طریق هیئت مدیره از طریق یکی بانک‌های کشور با ارائه اصل کارت ملی قابل وصول میباشد.

هر یک از سهامداران متقاضی دریافت برگ تاییدیه اوراق سهام متعلق به خود می‌توانند با مراجعه به محل دفتر مرکزی شرکت ( تماس با ما ) اقدام نمایند.

سهامداران محترم در خصوص مشارکت در افزایش سرمایه شرکت کاملا مختار بوده و در صورت عدم تمایل ب مشارکت می‌توانند حق تقدم خود را واگذار نموده و ضمن دریافت درآمد حاصل از فروش حق تقدم مطالبات خود را دریافت نمایند و هیچگونه اجباری برای واریز وجه افزایش سرمایه برای سهامداران وجود ندارد.

طی عملیات انتقال قهری سهام، سهام متوفی، براساس گواهـی حصر وراثت ، به وراث وی انتقال می یابد و “گواهینامه های نقل و انتقال سهام” وراث چاپ می شود.

مدارک لازم:

– اصل برگه انحصار وراثت و تصویر آن

– اصل شناسنامه تمام وراث و تصاویر آن

– اصل برگه واریز مالیات بر ارث و تصویر آن

– اصل گواهی فوت متوفی و تصویر آن

— اصل گواهینامه نقل و انتقال سهام متوفی و تصویر آن

– اصل وکالتنامه و تصویر آن ( درصورتی که وراث یکی از ورثه را به عنوان وکیل انتخاب کرده باشند) نماینده وراث می تواند به همراه مدارک فوق به شرکتهای بورسی (که متوفی در آن ها صاحب سهام بوده است .

وراث می توانند ابتدا از شرکت” سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه” تقاضای صدور وضعیت دارایی متوفی را بنمایند تا از دارایی وی اطمینان حاصل کنند) مراجعه نمایند. ضمن بررسی مدارک توسط شرکت بورسی، سهم الارث هریک از وراث طبق برگه انحصار وراثت محاسبه می شود و در فرم های خاصی برای شرکت “سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه” ارسال می گردد. در واحد انتقالات و اصلاحات شرکت “سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه” صحت تعداد سهام تعلق گرفته به هر وراث طبق برگه حصر وراثت بررسی و درصورت تایید عملیات انتقال سهام برای هریک از وراث در امور خدمات رایانه ای صورت می گیرد و گواهینامه نقل و انتقال سهام خود را دریافت می کنند.

تذکر۱: اگر وراث یکی از ورثه را به عنوان وکیل خود در این امر معرفی کرده باشند، سهام متوفی بین وراث تقسیم نمی شود و تمام سهام به وکیل انتقال می یابد.

تذکر ۲: وکیل قانونی وراث، جهت تایید وکالتنامه ، باید ظرف ۱۰ روز از تسلیم تقاضای تقسیم ارث، به همراه اصل وکالتنامه و مدارک شناسایی معتبر به واحد انتقالات و اصلاحات شرکت ” سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه” مراجعه کند. درغیر اینصورت، سهام مطابق حکم انحصار وراثت بین وراث تقسیم می گردد.

تذکر۳: اگر وکیل وراث ساکن یکی از شهرها غیر از تهران باشد،می تواند جهت تایید وکالتنامه به اداره حقوقی بورسهای منطقه ای مستقر در مناطق ۲۱ گانه مراجعه کند.

شما می‌توانید با مراجعه به قسمت بنیاد نیکوکاری، ضمن آشنایی با اهداف بنیاد و نوع عملکرد آن با کلیک بر روی دکمه « حمایت میکنم » از روش های همکاری با ما مطلع شوید .

روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین شدند.

تصویر کپچا

این به ما کمک می کند تا از هرزنامه ها جلوگیری کنیم، از شما متشکرم