خرید سهام

خرید سهام

بازرگانی مشترک

در جهت گسترش ارتباطات و مراودات صاحبان صنایع و بازرگانان ایرانی و کشورهای دیگر در زمینه تجارت، صنعت، خدمات، کشاورزی، معدن و سایر امور مربوطه.
مطالعه و بررسی بمنظور فراهم آوردن زمینه های لازم برای سرمایه گذاریهای صنعتی، بازرگانی، معدنی و کشاورزی و جمع آوری و ارزیابی اطلاعات آماری و سایر مطالب سودمند در مورد مسایل بازرگانی- صنعتی و اقتصادی دو کشور و قرار دادن این اطلاعات در اختیار متقاضیان ایرانی و کشور مقابل و همکاری با سازمانها و مقامات صلاحیتدار ایران و کشور مقابل به منظور تشویق و توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور می باشد.

فروش و واگذاری شرکت ها

باتوجه به الزام خروج سازمان ها و نهاد های عمومی غیر دولتی از حوزه بنگاه داری و توجه به اصول حرفه ای مدیریت پورتفولیو در جهت کاهش ریسک و تامین بازده مورد انتظار معقول

شرکت گروه اقتصادی گنجینه مولای آمادگی خود را جهت محقق نمودن این امر مهم اعلام داشته و از تمام ظرفیت های داخلی و بین المللی خود استفاده خواهد نمود ..

توسعه کسب و کارهای نوین

رویکرد شرکت گروه اقتصادی گنجینه مولای در ورود به کسب و کارهای نوین حوزه مالی و سرمایه گذاری به عنوان یکی از راهبردهای اصلی در افق چشم انداز شرکت ترسیم شده است.

با تمرکز بر بازار های مالی، تامین نیاز های مجموعه گنجینه مولای و همچنین کمک به افزایش سطح رفاه اعضای جامعه هدف خود، از مهم ترین اهداف در این راستا به شمار می آیند.

لازم به ذکر است این مهم از طریق سرمایه گذاری در استارتاپ های مرتبط حوزه های فوق الذکر، ایجاد و مشارکت در صندوق های سرمایه گذاری جسورانه و خرید بخشی از سهام شرکت های باکسب کار های نوین انجام صورت خواهد پذیرفت.

راهبرد ها :

  • برندسازی گنجینه مولای.
  • نهادسازی و ابزارسازی مالی.
  • ساختارسازی هلدینگ.
  • توسعه تعاملات بین المللی.
  • برندسازی مالی.
  • مدیریت ریسک و نقدینگی سرمایه گذاری های پر بازده.
  • نهادسازی کسب و کاری فناورانه ( Fintech، VC، استارت آپ، تجارت دیجیتال و …).
    بهینه سازی و متوازن سازی سبد دارایی مالی.