بنیاد نیکوکاری

bonyad-2
” قرار گرفتن در جمع موسسات برتر کشور در ارتقاء تعالی همه جانبه سطح زندگی و سلامت جامعه هدف تحت حمایت”
بنیاد نیکوکاری گنجینه مولای فعالیت خود را از سال ۱۳۹۸ در جهت ارائه شرایط و فرصت های برابر در دستیابی به مهارت های زندگی و اشتغال پایدار برای جامعه هدف (گروه های کم درآمد و آسیب پذیر) و حمایت از زنان سرپرست خانوار و کودکان بی سرپرست و جمعیت معلولان کشور آغاز نموده است و در این راستا به شیوه های مختلف از افراد تحت پوشش خود حمایت می نماید.
بنیاد نیکوکاری گنجینه مولای با استعانت از آفریدگار متعال در جهت ارتقای مدل های بهره وری سازمانی و نیل به اهداف عالیه انسانی ، افق چشم انداز خود را اعلام می دارد :
این نهاد خصوصی مردمی بر آن است تا ضمن گسترش دامنه ارتباطات با نهادهای داخلی و بین المللی از پتانسیل های موجود برای تبیین اهداف ، جلب توجهات و حمایت نهادهای مسؤول به نفع جامعه هدف خود بهره برداری نماید تا با کنترل بسترهای احتمالی ایجاد فقر در بین مددجویان و مطابق چهارچوب ذیل در قالب “اهداف چشم انداز” نسبت به ارائه خدمات مؤثر اقدام نماید :

الف_ بکارگیری و بهره مندی از شبکه منسجم نیکوکاران و خیرین مقیم داخل و خارج از کشور

ب_ انجام برنامه های توانمندسازی جهت بهینه سازی کیفیت زندگی خانواده های تحت پوشش

ج_ ترویج هنجارهای فرهنگی و بستر سازی برای اجرای سنت های حسنه وقف، صدقه و زکات

د_ ایجاد ارتباط موثر با سازمانها، موسسات و نهادهای دولتی و خصوصی

 

بنیاد نیکوکاری گنجینه مولای به منظور تحقق اهداف سازمانی ، فعالیت های خود را به بخش های زیر طبقه بندی می کند.

الف_ فرهنگی ، آموزشی :

تهیه نشریات به منظور ارائه افکار و خواسته های جامعه هدف

برگزاری سمینار، نمایشگاه، تئاتر، اردوهای آموزشی تفریحی و ورزشی به منظور اعتلای سطح دانش و روحیه تمامی جامعه هدف

کوشش در جهت بالا بردن سطح فرهنگ و بینش اسلامی

تلاش و پیگیری در جهت مبارزه با بیسوادی

تلاش برای رفع موانع آموزشی و پرورشی اعم از مادی و معنوی و ارائه طرح های لازم به مسئولین کشور جهت بهره مندی هر چه بیشتر از امکانات و برنامه های آموزشی و سعی در ایجاد زمینه های همکاری تشریک مساعی هر چه بیشتر با ارگان های ذیربط به منظور ارتقاء سطح آموزش تخصصی

کوشش درجهت بهره گیری از تجارب و پیشرفت های علمی موسسات مرتبط با نیکوکاری اعم از موسسات داخلی یا سایر کشورها بر مبنای ضوابط و شرایط جاری کشور .

معرفی و تأسیس شعبات بنیاد نیکوکاری گنجینه مولای در جوامع بین الملل و سعی در جذب منابع مالی خارجی در جهت بسط و گسترش اهداف و رسالت مجموعه در داخل و خارج از کشور .

تألیف، ترجمه، انتشار کتب و نشریات در زمینه های مرتبط با آسیب های اجتماعی.

ب_ حقوقی ، اجتماعی:

سعی در ایجاد زمینه های مناسب جهت حضور فعال در اجتماع.

دفاع از حقوق و ارائه طرح به مقامات کشوری به منظور حفاظت از حقوق جامعه هدف در مورد رفع نارسایی های قوانین درکلیه زمینه ها.

تلاش در جهت ضرورت اشتغال با برخورداری از حق اولویت نسبت به سایر افراد.

تلاش در زمینه شناسایی انواع مشاغل مناسب جهت اشتغالزایی افراد تحت حمایت .

کوشش در جهت شناسایی واکنش های جامعه به منظور ایجاد زمینه تحقیق در رفع واکنش های منفی و تقویت واکنش های مثبت.

تلاش در جهت جلب همکاری اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور دستیابی به اهداف و رسالت بنیاد نیکوکاری گنجینه مولای.

کوشش در جهت خودکفایی مادی با ایجاد زمینه های مناسب از جمله آموزش حرفه ای.

تلاش در جهت تأمین مسکن مناسب با تسهیلات بانکی.

تلاش در جهت رفع مشکلات اجتماعی، ازدواج و … از طریق ارائه مشاوره.

تلاش در زمینه ایجاد شرکت های تعاونی تولید، توزیع، مصرف، مسکن، بویژه صندوق های تعاون و قرض الحسنه .

ج _ بهداشتی ، درمانی :

ارائه طرح های آموزشی به مسئولین جهت پیشگیری از بروز معلولیت و نحوه کمک های اولیه.

تلاش در جهت اختصاص بخشی از هر بیمارستان به امور توانبخشی.

تلاش در زمینه شناساندن عوامل درمانی، توانبخشی منجمله ورزش برای معلولین و ارائه طرح های لازم در زمینه استفاده مطلوبتر از امکانات موجود.

ارائه طرح هایی در مورد بیمه درمانی کلیه اقشار آسیب پذیر کشور و پیگیری در جهت تصویب و اجرای آنها.

مشارکت در زمینه ایجاد مراکز بهداشتی، درمانی .

تلاش در جهت تامین وسایل کمک توانبخشی، بهداشتی و درمانی اعم از تسهیل واردات و بهبود کیفی و کمی تولیدات داخلی از طریق ارائه طرح به مسئولین.

سعی در ایجاد زمینه فعالیت جامعه در صنایع تولید وسایل کمک توانبخشی .

د _ سایر فعالیت ها :

ارائه طرح به مسئولین و تلاش در جهت بیان ضرورت گردآوری آمارهای مربوط به جامعه هدف و بکارگیری اطلاعات قابل دسترس در برنامه ریزی.

بررسی وضعیت انجمن ها، جوامع، سازمان ها و مراکز مرتبط با موسسات خیریه به منظور جمع آوری اطلاعات وتحقیقات علمی جهت دستیابی به طرح های سازنده و مفید و همچنین پیشگیری از تضییع حقوق ایشان

کوشش در زمینه های مناسب پیش بینی نشده در جهت دستیابی به اهداف جامعه تحت حمایت .

 

شما عزیزان هم می توانید برای هر چه بهتر شدن وضعیت زندگی این افراد حمایت های خود را از طریق کلیک بر گزینه حمایت   میکنم به دست نیازمندان برسانید.